Tartu Spontaansusteater plaanib arenguhüpet

21. detsembril 2013 kohtus Tartu Spontaansusteatri üldkoosolek pidulikule aastalõpukoosolekule - vaadati tagasi tehtud aastale ning tehti plaane järgmiseks perioodiks.

MTÜ Tartu Spontaansusteatril (lüh: TST) on uus 3-liikmeline juhatus (üks juhatuse liige on vana). Tartu Loomemajanduskeskuses anti 4 avatud etendust: aasta alguse etendus uute ja vanade lugudega, Karlova lugude etendus Karlova päevade raames, armastuse lugude etendus Tartuffi raames ning ettevõtlikkuse lugude etendus ettevõtlusnädala raames. Jätkus koostöö Tartu Linna ja Teatri Koduga – nii sügisel kui kevadel toimusid etendused „Noorte lood peeglis“. Tartu Spontaansusteater osales Laste ja noorte kriisiprogrammi projektis „Nooreks olemise tuju“ ning algatas projekti „mis must saab?“, mille käigus kirjeldatakse ja viiakse koolidesse ettevõtlikkust arendav luguteatril põhinev metoodika (projekt lõppeb 2014).

Augustis viidi koostöös SA Psühhodraama Instituut esmakordselt Eestis läbi luguteatri 4-päevane baaskursus, mille käigus sai 9 inimest esmase väljaõppe (koostöö on nendega jätkunud lisa-harjutustundide näol). Spontaansusteater uuendas visiooni ja missiooni ning täpsustas arengukava suvisel intensiivkursusel – liikumine professionaalsema trupi poole. Ruslan on alustanud lavastamisega. Endel osales rahvusvahelisel luguteatri koolitajate koolitusel novembris ning võtab osa rahvusvahelise luguteatrite 2015. aasta konverentsi programmikomitee tööst. Triin valmistab ette KÜSK taotlust TST arenguhüppeks.
Tartu Spontaansusteater täiendab oma põhikirjalist eesmärki:
Seltsi eesmärgiks on suurendada laste ja täiskasvanute loovust ja spontaansust, st oskust leida kohaseid ja uudseid lahendusi nii uutele kui vanadele olukordadele. Eesmärgi täitmiseks levitame, arendame ja õpetame loomingulisi luguteatri väljendusvorme. 
Eelmine
Luguteatri koolitaja koolitus
Järgmine
Valmis metoodika "mis must saab?"