Tartu Spontaansusteatri missioon – suurendada inimeste sotsiaalset teadlikkust ning selle abil algatada ja toetada vastutustundlikke muudatusi  Heade Mõtete Linnas.


MTÜ Tartu Spontaansusteater on luguteatri (playback theatre) trupp. MTÜ Tartu Spontaansusteater tegutseb alates 2007. aastast, MTÜ vormis ametlikult alates 2010. aastast. Seda teatrivormi inspireerivad inimeste poolt jutustatud lood, mis leiavad tegevusliku väljundi näitlejate improvisatsioonilises tagasimängus.

Laias laastus jaguneb MTÜ Tartu Spontaansusteatri tegevus kolmeks:

  1. ESINEMISED (nt avatud ja tellitud etendused, meie arenduspartner kaasab näitlejaid erinevatesse koolitus- või konsultatsiooniprojektidesse)
  2. TÖÖTOAD (lühemad ja pikemad töötoad, sissejuhatavad või väljaõppekursused huvilistele, erinevad spetsiifilised kursused luguteatri sõpradele)
  3. HARJUTAMISED (peamiselt regulaarsed harjutustunnid põhitrupile)
MTÜ põhikiri on täiendatud 21.12.2013 ning see on kättesaadav siit.
Senised majadusaasta aruanded:
2015. aasta
2016. aasta
29.05.2017 seisuga on meie liikmeteks:

1.    Endel Hango,

2.    Triin Laur,

3.    Ruslan Lainola (juhatuse liige),

4.    Jane Väli,

5.    Mari Karm (juhatuse liige) ,

6.    Eiko Kuusik,

7.    Liis Aavaste-Hango (juhatuse liige),

8.    Kaia Köster,

9.    Sander Sabur,
10.  Tarvo Tendal,
11.  Toivo Vajakas,

MTÜ Tartu spontaansusteater lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja Rahvusvahelise Luguteatrite Keskuse Eetikakoodeksist (Playback Center Code of Ethics for Playback Theatre Trainers and Practitioners).